Den Elekroniske Flygetidsboken

Endeling er den her: Den elekroniske flygetidsboken for seilflygere. Med denne flygetidsboken kan du nå få en bedre oversikt over hvor mye du har flydd hvert år, hvor mye du har flydd på hver flytype, hvert enkelt fly osv.

NB! Den elektroniske flygetidsboken er ingen erstatning for den boka du allerede har, men et suplement. Du må altså dobbeltføre.

Ta en titt på brukergrensesnittet.

Oppdateringer:

Flygetidsboken kan lastes ned i tre versjoner. Siste versjon er versjon 1.3:

Den elektroniske flygetidsboken er utviklet i et miljø som kalles Tcl/Tk (uttales "tikkeltikkey"). For å kjøre Tcl programmer må man ha en Tcl interpretator, mens Tk tilbyr brukergrensesnitt.

Heldigvis er Tcl/Tk er gratis og kan lastes ned fra Scriptic's hjemmeside. Det er også en god nyhet at Tcl/Tk finnes både for Windows og Macintosh og Unix. Per i dag har jeg testet på alle Mac og Windows, mens en tidligere versjon ble testet også på Unix.

Programmet vil være under stadig utvikling så sjekk denne siden for en siste versjon, jeg er derfor også taknemlig for bug-rapporter, særlig fra den siste versjonen.

For å installere flygetidsboken på UNIX

  1. Last ned filen ftbok_script.zip og pakk ut filene til en passende katalog (eks ~/bin). Zip fila er pakket med jar, Sun's java kompresjonsverktøy, så med mindre du ikke klarer å pakke opp filene med noe annet verktøu (som f.eks. gzip) så bør jar gjøre jobben.
  2. Hvis filen ikke er eksekverbar gjør den eksekverbar ved å kjøre kommandoen "chmod a+x ftbok"

  3. Start flygetidsboken ved å skrive "ftbok &" ved prompten.

For å installere flygetidsboken på Windows

Last ned filen ftbok_win32.zip og pakk ut filene til en egnet katalog (f.eks. c:\programfiler\ftbok\). Start programmet ftbok.exe

For å installere flygetidsboken på Macinstosh

Først må du å laste ned filen ftbok_script.zip samt å installere Tcl/Tk for macintosh.

Du kan sannsynligvis pakke ut filen med StuffIt expander til en egnet katalog. Hvis det ikke går med Stuffit, kan du bruke jar Java kompresjonsverktøy. (zip-filene er pakket med denne).

Det er to måter å kjøre flygetidsboken på Macintosh. Den tungvinte måten er å først starte opp Wish og deretter åpne skriptet ftbok ved hjelp av "source..." commandoen i fil-menyen. Man kan imidlertid lage en eksekverbar versjon ved å kopiere Wish og legge inn hele skriptet som en TEXT resource med navn "tclsrc". Det høres litt tungvindt ut, men programmet "Drag & Drop Tclets", som følger med Tcl/Tk for Mac, gjør jobben for deg:

  1. Start opp "Drag & Drop Tclets" (D&DT)

  2. Velg "Select Wish Stub" fra filmenyen. Lokaliser Wish, f.eks. "Wish 8.3".

  3. Avslutt D&DT.

  4. I finder, klikk på ftbok og dra det over D&DT ikonet. Du for nå beskjed om å arkivere det ferdige programmet på et passende sted, eksempelvis under navnet "Flygetidsbok, Seilfly".

Vips, så har du et eksekverbart program du kan kjøre på din maskin.

Jeg jobber også med å få til en eksekverbar distribusjon på nettet, men jeg har ikke denne klar enda.

Bug og forslag til forbedringer

Jeg tar gjerne imot tilbakemelding på agnar@organizer.net

Lykke til,
Agnar Renolen


agnar@organizer.net